Växel  10:00-12:00
Tel  042-38 18 00
  • Välkommen till

    RL-KONSULT I HELSINGBORG

  • Hyresförhandling

  • Fastighetsförvaltning

Om RL Konsult


RL-Konsult  är ett heltäckande fastighetsförvaltningsbolag som funnits sedan 1996. Vi vänder oss till privata fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och erbjuder en heltäckande lösning för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

RL-Konsult erbjuder även biträde åt fastighetsägare vid hyresförhandlingar och har bred erfarenhet av att företräda fastighetsägare och fastighetsbolag vid tvister i hyresnämnd, allmän domstol och hos kommunala och statliga myndigheter.

Läs mer »
  • Välkommen till

    RL-KONSULT I HELSINGBORG

  • Hyresförhandling

  • Fastighetsförvaltning

Om RL Konsult


RL-Konsult  är ett heltäckande fastighetsförvaltningsbolag som funnits sedan 1996. Vi vänder oss till privata fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och erbjuder en heltäckande lösning för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

RL-Konsult erbjuder även biträde åt fastighetsägare vid hyresförhandlingar och har bred erfarenhet av att företräda fastighetsägare och fastighetsbolag vid tvister i hyresnämnd, allmän domstol och hos kommunala och statliga myndigheter.

Läs mer »