Växel  
Tel  

Bostads- och hyresrättsjuridik

I ett långsiktigt och hållbart samhälle är det viktigt med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på marknadsmässiga villkor tillgodoser efterfrågan på bostader och lokaler. Myndigheter efterlyser ofta ett samhällsansvar från de parterna som agerar på bostadsmarknaden. För att på ett riktigt sätt möta och uppfylla de krav som ställs är det viktigt att veta och ta vara på sin rätt.

Med erfarenhet inom bostads- och hyresjuridik sedan 1984 kan vi garantera er att med vår hjälp få de bästa förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet och/ eller blomstrande bostadsrättsförening.

RL-Konsult tillhandahåller juridisk information och specialkompetens inom:
Bostads- och lokalhyresfrågor
Bostadsrätt
Hyres- och avtalstvister
Kommersiell hyresrätt
Hyressättningsärenden

Praktisk hyresjuridik:
Uppsägning och avhysning av hyresgäst och bostadsrättsinnehavare, delgivning, frågor kring andrahandsuthyrning, förverkande och tvångsförsäljning. Behöver du ombud?
Vi agerar som fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens juridiska ombud i hyresnämnd, allmän domstol och hos kommunala och statliga myndigheter.