Växel  
Tel  

Våra Tjänster

Områden

Teknisk förvaltning

Vi är ett företag som har haft teknisk förvaltning som en av våra arbetsgrenar sedan 1996. Vi är alltså väl medvetna om vad som krävs för att hålla en fastighet vid gott skick. Servicen består dels av tillsyn, skötsel och även felavhjälpande underhåll. Tillsyn handlar om att titta på fastigheten och i tid upptäca saker som kan behöva åtgärdas. Anlitar ni RL-Konsult behöver ni alltså inte själv hålla koll på när besiktningar eller andra åtgärder bör utgärdas. Det håller vi koll på åt er!

Inom skötsel ingår att sköta fastighetens utrustning av olika slag, samt städning, renhållning och trädgårdsskötsel.

Felavhjälpande underhåll innebär precis som det låter, att man åtgärdar diverse fel som kan uppstå i och omkring er fastighet. Både akuta och planerade åtgärder står vi till tjänst med. Genom vår dygnet-runt-jour kan vi ta hand om era problem 24/7.

RL-Konsult hjälper även till med den tekniska förvaltningen såsom offertförfrågan, underhållsplan och dylikt. Tekniskt förvaltning handlar alltså om att planera och vidta åtgärder som går att fastigheten behåller sitt värde och sin funktion. Att fastigheten år säker att vistas i samt att lagar och myndighetskrav följs.

Utöver detta tillhandahåller vi även tjänster såsom uthyrning samt besiktningar av era hyresrätter.

RL-Konsult tar med andra ord hand om All fastighetsförvaltningsservice om så önskas, eller skräddarsyr vi en plan för vad som kan passa Er bäst.

Ekonomisk förvaltning

RL-Konsult har arbetat med ekonomisk fastighetsförvaltning sedan 1999. Detta har gett oss en lång erfarenhet och en bred bas att stå på. Nya regler, inte minst K2/K3, fastighetstaxeringar och differensierad momshantering är en del av vardagen hos RL-Konsult. Med en kompetent och utbildad personal som hela tiden håller sig ájour, toppmoderna och effektiva system samt en gedigen samling erfarenheter är våra ekonomer alltid up-to-date med allt som händer i fastighetsbranchen.

Att förvaltas av RL-Konsult är det trygga alternativet för både föreningar och fastighetsägare. RL-Konsult är ett lokalt fastighetsförvaltningsföretag som bor i den region som vi verkar i. Detta gör att våra förvaltare känner till området där er fastighet ligger!

Med RL-Konsult får ni alltid en personlig förvaltare som vet vad han eller hon prtar om och som kan förmedla detta på ett sätt som alla förstår.

Ingen fastighetsförvaltning är den andra lik. Vi skräddarsyr uppdraget åt er efter de behov som Ni har. Ni väljer själv hur engagerade ni vill vara i de ekonomiska frågorna, oavsett är RL-Konsult den rätta partnern för er.

Vi kommer gärna till Er på ett styrelsemöte och presenterarar oss och våra tjänster!

Ring oss gärna om ni vill veta mer på telefon 042-38 18 00.

 

Drift och skötsel

I drift och skötsel ingår daglig kontakt med hyresgäst och brukare, trappstädning, tillsyn och rondering, markskötsel, reparationer och ombyggnadsarbeten, service av försörjningssystem, periodiskt och löpande underhåll samt felanmälan och jour.

Telefonnummer för felanmälan, journummer, uppgift om förvaltare samt ägare finns anslaget i fastighetens entré.